شهرستانی که ۵ برابر ظرفیت یک سد آب می‌بلعد

0
فرماندار دامغان از کاهش شدید بارندگی در ۳ – ۴ سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: میزان بارندگی در این شهرستان در ۳ – ۴ سال گذشته کمتر از ۶۰ میلی متر بوده و همین امر باعث تشدید خشکسالی و افت منابع آبی شده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.